Spoty reklamowe

 

Spoty reklamowe - krótka, filmowa forma reklamowa, trwająca 15, 30, 45 lub 60 sekund, emitowana w telewizji lub internecie. Multimedialność sprawia, że oddziałują one na wiele zmysłów równocześnie, stając się w ten sposób dużo bardziej atrakcyjnym narzędziem, niż klasyczne formy reklamy.
Prezentacje mogą być wykorzystane m.in. jako: prezentacje firm lub produktów, prezentacje do celów marketingowych i szkoleniowych lub jako, informatory, przewodniki multimedialne, kilkunastosekundowych reklam TV (stanowiących połączenie prezentacji zdjęć, tekstów, klipów wideo), wyświetlanych na telebimach, ekranach LED lub telewizorach LCD.